ARTYŚCI | PROGRAM | PARTNERZY | WIDEO FOTO


Motywem przewodnim V edycji OSA Festiwal jest zagadnienie synchronizacji dz?wie?ku i obrazu, architektury i przestrzeni oraz ich oddziaływania na człowieka, czyli w skro?cie ?SYNC?. Zaproszeni kompozytorzy zaprezentuja? szeroka? game? gatunko?w i rodzajo?w muzyki wspo?łczesnej, wymagaja?cej
i zaawansowanej, od ambientu, przez drone, noise, glitch, modern electro-acustic po eksperymenty badaja?ce włas?ciwos?ci dz?wie?ku i obrazu oraz moz?liwos?ci ich pełnej synchronizacji.

V edycja składa sie? z koncerto?w i cyklu pokazo?w multimedialnych, w kto?rych nadrze?dna? role? gra dz?wie?k
i obraz oraz ich symbiotyczne wspo?łistnienie. Zaprosilis?my znakomitych artysto?w audiowizualnych i kompozytoro?w posługuja?cych sie? rozległym wachlarzem dz?wie?ko?w i tworza?cych wyja?tkowe, zsynchronizowane audiowizualnie spektakle.

Termin: 11-13.09.2015
Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 1, Sopot.
Bilety:
50 pln karnet trzydniowy dostępny na www.biletomat.pl (limitowana ilość).
20 pln bilet jednodniowy (dostępne przed koncertami).

 

OSA-2015-zaproszenie