Myriam Bleau

ARTYŚCI | PROGRAM | PARTNERZY | BILETY


artystka i kompozytorka z Montrealu, gra na wiolonczeli, gitarze i pianinie. Obecnie pracuje nad pracą magisterską z kompozycji na Uniwersytecie w Montrealu, na którym rolę jej doradcy pełni Nicolas Bernier, muzyk, performer i kompozytor.

 

Podczas OSA Festival 2017 Myriam przedstawi publiczności projekt ?Soft Revolvers? – audiowizualny performance czterech przędz stworzonych przez artystkę z akrylu. Każda z przędz związana jest z „instrumentem” w kompozycji elektronicznej, a dane zebrane przez sensory znajdujące się wewnątrz formują muzyczny algorytm. Interfejsy silnie oddziałują na gramofony. Diody umieszczone wewnątrz zaprojektowanych przez Myriam Bleau elementów emitują światło będące w kontrapunkcie do muzyki, tworząc tym samym wspaniałe ‚spinning hallos’. Soft Revolvers zostało stworzone przez Bleau, której twórczość cechuje się minimalistycznym podejściem do elektronicznej muzyki. Bleau do swoich prac przemyca elementy hip hopu i popu. „Wielu ludzi myśli, że muzyka eksperymentalna nie ma stałego rytmu. Jest tradycja klasycznej muzyki elektronicznej, która sprzeciwia się rytmowi 4/4. Bawiąc się konwencjami popularnych gatunków muzycznych, Bleau stara się łączyć ze sobą te elementy. Rytm w Soft Revolvers rozpływa się przechodząc w inny. Beat opuszcza cię w napięciu, tworząc sceny i płaszczyzny dźwiękowe.

 

www.myriambleau.com