Dasha Rush

ARTYŚCI | PROGRAM | PARTNERZY | BILETY


Dash Rush – koncepcja ogólna, muzyka, reżyseria, wizualizacje kinowe, choreografia i koncepcja wizualizacji
Valentin Tszin – tancerz, choreografia.
Stanislav Glazov – wizualna treść generatywna, techniczne aspekty konfiguracji wizualnej.
Territoires Éphéres – performans interdyscyplinarny, który łączy w jedną efemeryczną interakcję różne platformy artystyczne, takie jak: sztuka audiowizualna, taniec, wizualizacje generatywne w czasie rzeczywistym, muzykę elektroniczną i poezję abstrakcyjną z elementami teatralnymi.
W przeciwieństwie do innych dzieł, które przypuszczalnie można rozwijać w czasie mają zdefiniowany kontekst – takie jak malowanie, albumu muzycznego lub filmu Territoires Éphémères badaja ideę sztuki „jetable” (fr) – dzieło sztuki, które żyje „jeden dzień”.
Podczas docierania do delikatnych obszarów takich jak: niespójność pamięci, fizyczne i psychiczne tarcia i względność percepcji, idea przedstawienia odnosi się do przejściowej materii audiowizualnej, która nie może być zatrzymana ani zachowana.
Territoire Éphémères można doświadczać tylko w „teraz”.