Martin Messier

ARTYŚCI | PROGRAM | PARTNERZY | BILETY


FIELD zaczyna się od zasady, że dźwięki mogą być generowane z pól elektromagnetycznych wszechobecnych w środowisku. W tym wykonaniu resztkowe sygnały elektryczne, niedostrzegalne dla oczu i uszu, są odbierane przez elektromagnetyczne mikrofony przetworników i stają się materiałem pracy. Chociaż są one nienamacalne, podlegają manipulacji.
Na scenie Martin Messier współdziała z dwoma aluminiowymi panelami z wieloma łączeniami, których wejścia i wyjścia są ze sobą połączone. Kompozycja dźwięku i światła wyłania się poprzez ciągły ruch wkładania i odłączania między panelami – możliwości są nieskończone. Dzięki swoim performatywnym gestom Martin improwizuje konfiguracje audiowizualne, które są podobne, ale nigdy dokładnie takie same. Różnice między przepływem elektromagnetycznym otoczenia a połączeniami wykonanymi przez artystę generują efekt fluktuacji, która stanowi stałą pracy – od jednego wykonania do drugiego.
Messier nadaje materialną formę temu niewidocznym w inny sposób niesłyszalnym przepływom. Staje się operatorem, dzięki któremu praca zostaje aktywowana i przeniesiona do realnego świata. Prawdziwa mimesis prądu elektromagnetycznego, aspekt wizualny może zanurzyć widownię w stan hipnotyczny: wszechobecna, niedostrzegalna moc, która nas otacza, jest tu pozbawiona tajemnicy i ostatecznie wydaje się dostępna także dla nas.
FIELD mówi do niewidzialnych sił wokół nas: ich przewagi i współzależności. Mimo że wchodzą w interakcje na absolutnie niedostrzegalnym poziomie, podporządkowują nasze gesty i ruchy i niosą nas w pewien określony przez artystę sposób. W tym sensie dzieło i artysta spotykają się na wymianie, która określa warunki wizualnych i dźwiękowych elementów przedstawienia: oślepiające błyskawice i przewodzenie elektryczności.