KONCERTY | PARTNERZY | BILETY


ENREST BOROWSKI

ENREST BOROWSKI

Ernest Borowski

Absolwent Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego twórczość oscyluje wokół grafiki 3D, filmu eksperymentalnego, sound artu, VR i performance.
Wykorzystując te media, zgłębia relacje między przyrodą, kulturą i technologią, badając jednocześnie systemowe praktyki wykluczania mniejszości oraz poszukując możliwości queerowania podmiotu.
Na scenie występuje jako DJ i performer, pod pseudonimem Bakblivv. Jest członkiem kolektywu audiowizualnego Progrefonik.


Ernest Borowski

Graduated from the Faculty of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Krakow. His works oscillate around 3D graphics, experimental film, sound art, VR and performance art.
Using these media, he explores the relationship between nature, culture and technology, at the same time examining systemic practices of excluding minorities and looking for the possibility of queering the subject.
On stage, he appears as a DJ and performer under the alias Bakblivv. He is a member of the Progrefonik audiovisual collective.