KONCERTY | PARTNERZY | BILETY


KATARINA GRYVUL

KATARINA GRYVUL

Katarina Gryvul

Katarina Gryvul to ukraińska kompozytorka, artystka dźwiękowa, producentka muzyczna, skrzypaczka i pedagog. W swojej pracy skupia się na różnorodności barw, faktur dźwiękowych oraz mieszaniu organicznej muzyki klasycznej z progresywnymi metodami produkcji muzyki elektronicznej.
Gryvul studiowała na Akademiach Muzycznych we Lwowie i w Krakowie. Obecnie studiuje muzykę komputerową i sztukę dźwięku na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Grazu.
Jej utwory były wykonywane na takich festiwalach jak: Musikprotokoll, Warszawska Jesień, Ars Electronica, CTM Festival, ZKM, Ephemera Festival, MA/IN, Skaņu Mežs, Sanatorium Dźwięku, Frau Musica Nova, Klangzeit Festival, Hyperreality Festival, Tremplin de la création , Audio Art Festival, United Islands of Europe, i wiele innych.
Gryvul jest częścią pierwszego katalogu muzyki ukraińskiej, uczestniczką Gaude Polonia – stypendium Ministerstwa Kultury RP, 37. Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej; zdobyła Stypendium Prezydenta Ukrainy dla młodych artystów i pisarzy, Grand Prix muzyki i projektowania dźwięku „Power of Young”; została wyselekcjonowana jako artystka platformy SHAPE+ 2022.
W 2021 roku otworzyła własną szkołę muzyczną, edukującą w zakresie kompozycji, instrumentacji, teorii muzyki oraz produkcji muzycznej.

www.standard-deviation.bandcamp.com/album/tysha


Katarina Gryvul

Katarina Gryvul is a Ukrainian born composer, sound artist, music producer, violinist and educator. In her work she focuses on a variety of timbres, sound textures and mixing organic, classical music with progressive forms of electronic music production.
Gryvul studied in Lviv and Krakow at the Music Academy. Currently, she is studying computer music and sound art at the University of Music and Performing Arts in Graz.
Her pieces were performed at festivals such as: Musikprotokoll, Warsaw Autumn, Ars Electronica, CTM Festival, ZKM, Ephemera Festival, MA/IN, Skaņu Mežs, Sanatorium of Sound, Frau Musica Nova, Klangzeit Festival, Hyperreality Festival, Tremplin de la création, Audio Art Festival, United Islands of Europe and many others.
Gryvul is a Member of the first music catalog of Ukrainian music, participant of Gaude Polonia – scholarship of the Ministry of Culture of the Republic of Poland, 37th General Assembly of International Confederation of Electroacoustic Music, has won the Scholarship of the President of Ukraine for young artists and writers, the Grand Prix of music and sound design „Power of Young”, and was selected as an artist of SHAPE+ platform 2022.
In 2021 she opened her own music school for composition, instrumentation, music theory and music production.

www.standard-deviation.bandcamp.com/album/tysha