KONCERTY | PARTNERZY | BILETY


ANDREAS LUTZ

ANDREAS LUTZ

Andreas Lutz
Wczesne prace Andreasa Lutza (*1981 Freiburg / Niemcy) dotyczą alternatywnej interakcji między człowiekiem a maszyną oraz podejścia do tworzenia zintegrowanych, uniwersalnych systemów komunikacyjnych. W swoich ostatnich pracach artysta coraz częściej analizuje zjawiska percepcji stawiając je wobec rzeczywistości oraz zasad estetyki abstrakcyjnej za pomocą instalacji audiowizualnych. Inne aspekty jego twórczości to tworzenie eksperymentalnych pejzaży dźwiękowych oraz relacje między semiotyką a dźwiękiem.
Prace Lutza były wystawiane m.in. w: Pawilonie Antarktycznym podczas 57. Biennale w Wenecji (Włochy), National Art Center w Tokyo (Japonia), HeK w Bazylei (Szwajcaria), Times Art Museum w Pekinie (Chiny), Stereolux Scopitone w Nantes (Francja), i podczas Karachi Biennale KB22 (Pakistan)…

https://www.andreaslutz.com/abstract-language-model-sync/


Andreas Lutz
Andreas Lutz’s (*1981 in Freiburg / Germany) initial works refer to alternative human machine interaction and the approach to create integrated and universal communication systems. In his recent work, he has increasingly analysed and set phenomenons of perception versus reality and principles of abstract aesthetics with audio-visual installations. The creation of experimental soundscapes and the relation of semiotics and sound are further aspects of his work.
Among others, Lutz’s work has been exhibited at the Antarctic Pavilion during 57th Venice Biennale (Italy), the National Art Center Tokyo (Japan), at HeK Basel (Switzerland), at Times Art Museum in Beijing (China), at Stereolux Scopitone in Nantes (France), at Karachi Biennale KB22 (Pakistan)…

https://www.andreaslutz.com/abstract-language-model-sync/