KONCERTY | PARTNERZY | BILETY


PERILA

PERILA

Perila

Perila to mieszkająca w Berlinie artystka dźwiękowa i wizualna, DJ-ka oraz performerka, eksplorująca wrażliwe granice i głębię subtelnej materii.
Współzałożycielka radio.syg.ma i platformy WET, Perila jest zaangażowana w szereg projektów muzycznych, m.in. Aseptic Stir, współpracuje też z innymi muzykami. Jej muzykę budują gęste narracje, dryfujące przez bogatą paletę dźwięków, zanurzające słuchacza w osobistą podróż. Stale zmieniające się nastroje i tekstury tworzą komfortową przestrzeń, w której emocje mogą unosić się, łączyć, wyparowywać i płynąć w głębokim kontekście. Jej praktyka ma na celu kwestionowanie i pokonywanie granic oraz dzielenie się tą ekspansją z Innym.

www.perilazone.bandcamp.com


Perila

Perila is a Berlin-based sound and visual artist, DJ and performer exploring sensitive borderlines and depths of subtle matter.
She is a co-founder of radio.syg.ma, WET platform and engaged in several other music projects such as Aseptic Stir as well as collaborations with fellow musicians. Her music is dense narratives drifting through a rich sound palette submerging a listener into a pretty personal trip. Constantly shifting moods and textures Perila creates comfort space for emotions to float, merge, evaporate and ride in a deep context. Her practice is aimed to challenge and overcome boundaries and share this expansion with the Other.

www.perilazone.bandcamp.com