KONCERTY | PARTNERZY | BILETY


 TEONIKI ROŻYNEK

TEONIKI ROŻYNEK

Teoniki Rożynek
Kompozytorka z wyraźnym zamiłowaniem do sound designu. Skoncentrowana na nasłu- chiwaniu rzeczywistości, będącej jej głównym źródłem materiału dźwiękowego. Kolekcjo- nerka odpadów dźwiękowych, a także śmieciowych obiektów, które mogą się przysłużyć do generowania dźwięku. Tworzy muzykę elektroniczną i elektroakustyczną, solowo oraz
w kolektywach. Gra na skrzypcach, elektronikaliach i znalezionych przypadkowo przedmio- tach. Chętnie współpracuje z artystami innych dziedzin, współtworząc filmy, spektakle
i multimedialne instalacje. Fanatyczka kociarstwa.

www.soundcloud.com/teonikirozynek


Teoniki Rożynek
Composer Teoniki Rożynek has an audible fondness for sound design. Attentively liste- ning, she centers reality as her main source of sound material. As a collector of sonic wa- ste and junk objects which generate sound, she creates electronic and electroacoustic music. Aside from playing the violin, she is fluent in electronics and accidentally found ob- jects. Working both solo and in collectives, she frequently collaborates with artists from other fields, co-creating films, performances and multimedia installations. On top of that, she’s a feline fanatic.

www.soundcloud.com/teonikirozynek