ARTYŚCI | PROGRAM | PARTNERZY | WIDEO | FOTO


Hasłem II edycji Open Source Art jest fieldrecording. Wejście z mikrofonem w teren i nagranie tego, co na co dzień jest zwykłą częścią rzeczywistości. Wyciągnięty z rzeczywistości dźwięk i przedstawiony jako indywidualny element staje się tematem do refleksji o relacji między naturą a technologią. Czy dzięki temu, że jesteśmy wyposażeni w tyle narzędzi pozwalających na dokumentację rzeczywistości (mikrofony, aparaty, kamery) lepiej poznajemy nasze otoczenie? Zbliżamy się do niego, czy wręcz przeciwnie – zbieramy tylko jakieś odbicia, które po przetworzeniu w komputerze stają się bardzo odległe od oryginału.

osa_2012_B1

Technologia a natura. Laptop, a żywy instrument. Przetwarzanie za pomocą kodu, a oryginalny dźwięk. Każdy z artystów występujących na festiwalu dotknął któregoś z tych zestawień. Adam Witkowski wybrał żywy instrument i skontrastował go z zestawem komputerowych presetów. Energia, która pochodziła z brzmienia gitary miała kompletnie inny wyraz niż to, co wyprodukowała maszyna. Witkowski skontrastował te dwa narzędzia uwydatniając ich różnice i potencjał, jaki dają muzykowi.
Z kolei Stefan Wesołowski połączył skrzypce z kontrolerem napisanym przez swojego znajomego. Wykonując i nagrywając loopy skrzypiec poddawał je obróbce i modyfikacjom. Kontroler przygotowany przez Szymona Kaliskiego oparty jest na otwartym oprogramowaniu. To technologia, która daje się modyfikować, dzięki czemu można przygotować narzędzie pod potrzeby odpowiedniego muzyka. W ten sposób Kaliski przygotował kontroler zgodnie z tym, czego oczekiwał od narzędzia Wesołowski.

Artystą, który tworzy dzięki technologii i wykorzystuje ją w swoich pracach jest Sebastian Bednarek. Jak sam mówi, na początku jego pracy jest myśl o narzędziu. Narzędzie, odpowiedni program komputerowy, jego funkcje i możliwości determinują ostateczny kształt dzieła. Przechodząc od fazy zainteresowania, do fascynacji konkretnymi funkcjami zauważa jak znaczący wpływ mają one na to, jak tworzy. Technologia jest punktem wyjścia. Technologia, która jest otwarta – czyli wspólna, społeczna, którą tworzą ludzie i która, kładzie mocny akcent na współpracę i wymianę. Dzięki temu, że kod jest dostępny w sieci, korzysta z niego każdy zainteresowany, powstaje potencjalnie nieskończona liczba możliwych prac i działa artystycznych wykorzystujących ten fragment kodu. To staje się równieź inspiracją do wyjścia poza komputer i użycia idei ope source w działaniach społecznych – Bednarek nazywa to nowoczesną postawą anarchistyczną, w architekturze – projekt Cohabitat, działania video w przestrzeni miejskiej.

Open source to współpraca. Nowe technologie to komunikacja. Ułatwienie poznania się ludzi i przekazania informacji o swoich działaniach. Crowdfunding, czyli społeczne finansowanie jest logiczną konsekwencją takich możliwości. Outliers, Vol.1: Iceland to projekt, którego członkowie poznali się przez Internet, wymyślili go w Internecie, zebrali na niego pieniądze w sieci a teraz przez sieć można zapoznać się z jego rezultatami, kupić zdjęcia, książkę lub płytę. Grupa złożona z fotografów, muzyka i filmowców zdecydowała się pojechać na Islandię, żeby stworzyć multimedialną opowieść o tym terenie. Wykorzystali dostępne, proste narzędzia do rozpoczęcia współpracy, zorganizowania i przeprowadzenia projektu: Skype i maile do poznania się, Kickstarter dla zebrania pieniędzy na projekt, tumblr do zrobienia strony internetowej, bandcamp do dystrybuowania muzyki i sprzedawania utworów. Narzędzia, które są dostepne dla każdego – oni pokazali, co można za pomocą nich zrobić. Po pobycie w Islandii zaprosili wybranych muzyków do współpracy przy ostatecznej ścieżce dźwiękowej do projektu.

OSA to festiwal, który poprzez prezentację róznych projektów artystycznych pobudza do refleksji. Pozwala doświadczyć tego, jak sztuka zmienia się dzięki wykorzystaiu nowych techologii, a potem zastanowić się nad tym, jakie jest nasze miejsce w polu sztuka-technologia-natura.

Agata Jałosińska